تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن

تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن

اطلاعات سهام

1399/6/30
تاریخ ارزش گذاری
888000
تعداد سهام

هیئت مدیره

زکریا خدابنده لو
رئیس هیئت مدیره
یوسف زینتی مشفق
مدیرعامل

راه های ارتباطی

آدرس

رزن-بلوار امام خمینی روبرو سه راهی دمق جنب بانک مسکن طبقه سوم ساختمان رجبی

تلفن

36228974