ايران‌خودرو

ايران‌خودرو

ايران‌خودرو

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 43,110,691 سهم از سهام ايران‌خودرو (خودرو) به ارزش 131,487,607,550 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

 

معرفی شرکت ایران خودرو

شرکت ايران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه سال 1341 با سرمایه 100 میلیون ریال تاسیس و در شهریور ماه همان سال تحت شماره ثبت  8352 و شناسه ملی 10100360794 در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهاي معروف به «ال‌پي» بود که شاسی آن از آلمان وارد می شد و با نصب اتاق بر روي آن در کارخانه شمالی فعلی شرکت ايران‌خودرو مونتاژ می گردید.