مراحل گام به گام دریافت کارت اعتباری سهام عدالت بانک ملی ایران

مشتریانی که بانک ملی ایران به عنوان کارگزار سهام عدالتشان انتخاب کرده اند می توانند تا 50 درصد ارزش روز سهام عدالت خود را تسهیلات کارت اعتباری (2 میلیون تومان تا سقف 50 میلیون تومان) درخواست نمایند.
تسهیلات مربوطه براساس اعتبارسنجی انجام شده به مشتریان در قالب کارت اعتباری اعطا می گردد.
تمامی مراحل درخواست و دریافت کارت اعتباری از محل سهام عدالت غیر حضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری به شعب نمی باشد.

مراحل انجام کار:

1- مراجعه به یکی از اپلیکیشن های ایوا، بله و یا شصت بانک ملی ایران2- مراجعه به گزینه نشان بانک در هر کدام از اپلیکیشن ها

3- ورود به گزینه هویت سنجی و انجام مراحل مربوطه