تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ

تعاونی سهام عدالت شهرستان کبودرآهنگ

اطلاعات سهام

1399/6/30
تاریخ ارزش گذاری
1114000
تعداد سهام

هیئت مدیره

فاطمه قنبری خوشدل
رئیس هیئت مدیره
اکرم جورلی
مدیرعامل

راه های ارتباطی

آدرس

كبودر اهنگ-خیابان شهید دستغیب روبروی مسجد اعظم

تلفن

35220535