پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی شهید تندگویان

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 43,654,376 سهم از سهام پتروشیمی شهید تندگویان (شگویا) به ارزش 567,943,431,760 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بعنوان تنها تولید کننده اسید ترفتالیک خالص (PTA)، پلی اتیلن ترفتالات (PET)، نخ (POY) و پنبه مصنوعی (STAPLE)، در راستای دستیابی به چشم انداز سازمان (پویا) و اهداف کلان استراتژیک (تنوع همگون محصولات)، ضمن رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد و تعهد به بهبود مستمر مرتبط با تمامی سیستم‌های مدیریتی شامل:

ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵/ ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵/ OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷/ ISO/TS ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰/ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱/ ISO ۲۲۰۰۰:۲۰۰۵&HACCP در جهت دستیابی به اهداف زیر تلاش می‌نماید.

۱. دستیابی به ظرفیت‌های اسمی تولید و ارتقاء کیفی محصولات

۲. کنترل و پیشگیری از ایجاد، انتشار یا تخلیه هر نوع آلاینده و یا پسماند در محیط زیست و دستیابی به تولید پاک

۳. تعهد به حذف یا کاهش ریسک‌های ایمنی و سلامت کارکنان در طرف‌های ذینفع

۴. توجه و رسیدگی به خواسته‌های ذینفعان و افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان کلیدی

۵. جلوگیری از مصرف بی رویه منابع انرژی، ارتقاء فرهنگ مدیریت مصرف انرژی و توجه به خرید تجهیزات پربازده انرژی

۶. کنترل نقاط بحران ساز در سلامت و ایمنی محصول و جلو گیری از خروج و یا توزیع محصول مخاطره آمیز

۷. توسعه فرهنگ مشارکت، یاد گیری، خلاقیت و نوآوری

۸. ارتقا سطح دانش، مهارت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی ها‌ی کارکنان به عنوان ارزشمندترین منابع سازمان در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک و سیستم‌های مدیریتی

۹. ارتقاء سطح انعطاف و تطبیق پذیری سریع سازمان با تغییرات از طریق مدیریت ریسک

۱۰. صیانت از سرمایه‌های اطلاعاتی و حفظ یکپارچگی، محرمانگی و دسترس پذیری داده‌های الکترونیکی

مدیریت ارشد سازمان ضمن تعهد به فراهم آوری منابع مورد نیاز، بهرگیری از مشارکت و خلاقیت کارکنان و ایجاد ارتباطات اثر بخش رئیس محترم مجتمع را به عنوان نماینده مدیریت معرفی می‌نماید تا ضمن انجام بازنگری دوره‌ای درباره عملکرد سیستم‌ها نسبت به برآورده سازی الزامات، بهبمود مستمر و اثر بخشی سیستم‌های مدیریتی اطمینان حاصل نماید.


سید رضا قاسمی شهری
مدیرعامل