سرمایه گذاری رنا

سرمایه گذاری رنا

سرمایه گذاری رنا

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 3,091,269 سهم از سهام سرمایه گذاری رنا (ورنا) به ارزش 32,118,284,910 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

معرفی شرکت سرمایه گذاری رنا

شركت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاريخ 1355/10/9 به صورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طبق شماره 27249 مورخ 1355/10/12 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 1374/8/1 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.

مركز اصلي شركت در شهر تهران خیابان شریعتی، خيابان وحید دستگردی (ظفر) شماره 162 واقع است.

موضوع شركت طبق مفاد ماده 3 اسـاسنـامه كه در جـلسه مجمع عمومي فوق العـاده مورخ 1390/11/15 به منظور انطباق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تصويب رسيده است.