تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار

تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار

اطلاعات سهام

1399/6/30
تاریخ ارزش گذاری
789000
تعداد سهام

هیئت مدیره

رجبعلی مینایی
رئیس هیئت مدیره
محسن پیر تاجیان
مدیرعامل

راه های ارتباطی

آدرس

بهار-خیابان امام خمینی خیابان نواب صفوی مدرسه راهنمایی نواب صفوی

تلفن

34505234