تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد

تعاونی سهام عدالت شهرستان اسدآباد

اطلاعات سهام

1399/6/30
تاریخ ارزش گذاری
708000
تعداد سهام

هیئت مدیره

عبدالرضا شاکری
رئیس هیئت مدیره
معصومه کریم پور
مدیرعامل

راه های ارتباطی

آدرس

اسدآباد-میدان مطهری خیابان دکتر چمران ساختمان شماره 2 اداره تعاون

تلفن

33115847