ملی صنایع مس ایران

ملی صنایع مس ایران

ملی صنایع مس ایران

در تاریخ 1399/12/29 تعداد 682,333,437 سهم از سهام ملی صنایع مس ایران (فملی) به ارزش 15,482,145,685,530 ریال

متعلق به شرکت سرمایه گذاری استان همدان می باشد.

شركت ملي صنايع مس ايران


در 12 تير ماه 1351، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، تشكيل و در سال 1355 به شركت ملي صنايع مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليتهاي معادن مس كشور است تغيير نام داد. از وظايف اين شركت، استخراج و بهره برداري از معادن مس، توليد محصولات پر عيار سنگ معدن و محصولات مسي نظير كاتد، اسلب، بيلت و مفتول هشت ميليمتري مي‫باشد. معادن مس سرچشمه و ميدوك در كرمان و معدن مس سونگون در آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس كشور به شمار مي‫رود.

تاريخ تأسيس شركت:  1351.6.7  
شماره ثبت: 15957 

شماره و تاريخ پروانه بهره‌برداري:     14/12/79    
تاريخ بهره‌برداري: سال 1361 
شماره پروانه:  1030105 
محل ثبت: اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران 

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه: 
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه " اكتشاف، استخراج و بهره‫برداري از معادن مس ايران، توليد، توزيع و فروش محصولات پرعيار شده سنگ مس و فلز مس، توزيع و فروش محصولات اعم از داخلي و خارجي، مشاركت و جلب مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري مربوط به صنايع مس و انجام كليه عمليات و معاملات مالي، تجاري، صنعتي، معدني و خدماتي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به تمام يا هريك از موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلي يا خارجي مربوط باشد" است.