سوالات متداول

سوالات متداول درباره سهام عدالت

در این بخش شما میتوانید متداولترین سوالات درباره سهام عدالت را مطالعه نمائید

مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در رابطه با این سوال که افراد از کجا می‌توانند پیگیر مشکلات عدم واریز سود سهام عدالت خود باشند؟ بیان کرد: افرادی که سود برایشان تاکنون واریز نشده است، در ابتدا می‌توانند به سایت سهام عدالت به آدرس www.sahamedalat.ir مراجعه کنند و وضعیت خود را ملاحظه کنند. اگر مشکل حل نشد می‌توانند با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند.

نعمتی در پایان تصریح کرد: اگر از را‌ه‌های گفته شده نیز مشکل حل نشد، افراد می‌توانند به کارگزاری و بانک‌ها‌ی خودشان مراجعه کنند و پیگیر وضعیت دریافت سودشان باشند.

مهدی نعمتی، مدیر روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) درباره دلیل عدم واریز سود برای برخی از سهامداران گفت: به طور کلی بانک‌ها نمی‌توانند سود سهام عدالت را برای افرادی که شماره شبای آن‌ها صحیح نیست، حساب مشترک یا ارزی ارائه کرده ‎اند و یا حساب راکد و غیر فعال و مسدود دارند واریز کنند.

نعمتی در ادامه افزود: افرادی که برایشان سود مرحله اول نیز واریز نشده است، قطعا مشکل شماره حساب بانکی دارند.

این مقام مسئول اظهار کرد: برای افرادی که حساب آنان فعال است و مشکلی از لحاظ سیستم بانکی ندارند، سود به طور کامل واریز شده است.

در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

در طرح سهام عدالت مقرر شده بود این سهام به میزان یک میلیون تومان به هر فرد و تا سقف 5 میلیون تومان برای خانوادههای 5 نفره یا بیشتر تخصیص یابد و مبلغ پرداخت شده از سوی دولت، طی 10 سال از سود شرکتهای سبد سهام عدالت کسر شود. با توجه به اینکه سود عایدی در طول ده سال جوابگوی میزان بدهی مزبور نبوده است، در صورتحساب مشموالن در سامانه اینترنتی سهام عدالت عمدتا ارزشی معادل 000،320،5 ریال درج شده است. تعدادی ازمشموالن که با تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور از 50 درصد تخفیف در بهای واگذاری بهرمند شدهاند، ارزش سهام آنها حداکثر معادل یک میلیون تومان است.

بله مقرر شده است صندوق توسعه بازار اقدام به بازارگردانی نماد شرکتهای سرمایه گذاری استانی تا میزان پنج در هزار سرمایه ثبت شده هر شرکت (در زمان پذیرش) نماید.

مالیات مربوط به سود سهام عدالت توسط شرکتهای سهام عدالت محاسبه وکسر میشود. از این رو، مبلغی که به اشخاص پرداخت میشود، مالیات جدیدی ندارد.

سود سهام عدالت ارتباطی به یارانه یا بسته معیشتی نداشته و به همه دارندگان سهام عدالت تعلق میگیرد. 

الزم است این افراد برای دریافت سود سهام عدالت به نشانی samanese.ir مراجعه کرده و شماره شبای حساب خود را وارد کنند. شماره شبا میتواند مربوط به هر یک از حسابهای متعلق به فرد در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. 

بنا بر تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، مقرر شده سهام افراد متوفی بین ورثه آنها تقسیم شود. این اقدام از سال 1397 آغاز شده بود که در حال حاضر موقتاً متوقف شده است تا فرایند اجرایی آزادسازی سهام عدالت با کیفیت مناسبتری پیش رود. با این حال، به زودی وراث قادر خواهند بود با مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت آنالین، گواهی حصر وراثت را در سامانه بارگزاری کنند تا بعد از استعالم مدارک، سهام عدالت بین وراث تقسیم شود.

افرادی که روش مستقیم را انتخاب نموده اند سود عایدی از سهام 36 شرکت بورسی را مانند سایر فعالان بورس دریافت خواهند کرد. بابت 13 شرکت غیربورسی نیز سود سهام شرکت سرمایهگذاری استانی به آنها تعلق خواهد گرفت.

کسانی که روش غیرمستقیم را برگزیده اند، سود سهام شرکت سرمایهگذاری استانی را دریافت خواهند کرد. 

این موضوع به عملکرد شرکت های سرمایه گذاری استانی و اشخاصی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند بستگی دارد. با این حال، پیشنهاد میشود کسانی که اطلاعات کافی درباره فعالیت در بورس ندارند و فرصت یا علاقه به یادگیری آن را نیز ندارند، روش غیرمستقیم را انتخاب کنند؛ زیرا فعالیت در هر بازاری از جمله بورس نیازمند کسب دانش و تجربه است. 

در هر دو روش امکان فروش سهام وجود دارد. همان طور که در باال عنوان شد در حال حاضر امکان فروش سهام عدالت برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند، وجود دارد. درخصوص کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی شده اند و همین طور کسانی که روش مستقیم را برگزیدهاند و بخشی از سهام آنها غیربورسی است، مقرر شده شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس پذیرش شوند و سهام آنها مورد معامله قرار گیرد. از این رو، افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب میکنند، خواهند توانست سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را نگهداشته یا در صورت تمایل به فروش برسانند.

روش غیرمستقیم: در صورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت فرد، با لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و فردی که این روش را انتخاب کرده، نمیتواند سهمهای موجود در بسته سهام عدالت را به طور مستقیم و موردی به فروش برساند. در این روش سود یا زیان احتمالی به سهامدار بر اساس عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهد بود.

روش مستقیم: در صورت انتخاب آزاد سازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به فردی که این شیوه را برگزیده منتقل میشود:

الف) به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 36 شرکت بورسی به فرد تخصیص خواهد یافت. بعالوه این افراد به ازای سهام شرکتهایی که هنوز در بورس عرضه نشدهاند، سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی خواهند داشت.

ب) در این حالت مسؤولیت مدیریت سهام اختصاص یافته )از قبیل نگهداری یا فروش( به عهده سهامدار است. در عین حال، در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن بر اساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. پ( مطابق قانون تجارت این سهامدار از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود توزیعی بهرهمند خواهد شد.

سهام عدالت مجموعهای از سهمهای 49 شرکت است که 36 شرکت از آنها در بورس حضور دارند و 13 شرکت دیگر هنوز وارد بورس نشدهاند. 

برای کلیه افرادی که دارای سهام عدالت هستند کد بورسی صادر شده است. افرادی که از قبل کد بورسی فعال دارند، میتوانند از طریق سامانه های کارگزاری ها دارایی های خود را مشاهده کرده و در صورت تمایل به فروش رسانند. افرادی که قبال کد بورسی نداشتهاند و روش مستقیم را انتخاب کرده اند، میتوانند جهت اطلاع از دارایی خود به سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir مراجعه کنند.

روشهای فروش سهام عدالت به قرار زیر است:

الف) ثبت درخواست فروش از طریق مراجعه به سامانه های فروش سهام عدالت شرکت های کارگزاری که فهرست آن در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس seo.ir (فهرست سامانه های سهام عدالت شرکت های کارگزاری از آدرس تارنمای فهرست سامانه های سهام عدالت شرکت های کارگزاری قابل دسترس است).

ب) مراجعه حضوری به شعب بانک

ج( ثبت درخواست فروش از طریق مراجعه به وب سایت بانک الزم است افراد به صورت حضوری یا غیرحضوری به شعب همان بانکی مراجعه نمایند که شماره شبای آن را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند. 

این اشخاص باید به نشانی اینترنتی https://sahamedalat.ir مراجعه کرده و شماره شبای خود را تغییر داده و سپس منتظر تاییدیه از سوی بانک مرکزی باشند.

با مراجعه به سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی ir.samanese و وارد کردن کد ملی میتوان اطالعات الزم را دریافت نمود. در صورتی که فردی فاقد سهام عدالت باشد با این پیام مواجه خواهد شد: "این شماره ملی در سامانه ثبت نشده است"

سهام مربوط به 49 شرکت سرمایه پذیر می باشد که بر اساس مصوبات هیات وزیران به مشمولین سهام عدالت  واگذار شده است. لیست و اطلاعات مربوط به  شرکتهای مزبور در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج گردیده است.