تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند

تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند

اطلاعات سهام

1399/6/30
تاریخ ارزش گذاری
1258000
تعداد سهام

هیئت مدیره

سمیه چواری
رئیس هیئت مدیره
مسلم خسروی
مدیرعامل

راه های ارتباطی

آدرس

نهاوند-میدان بسیج بلوار محمد(ص) نرسیده به میدان آل آقا نبش ک فرهنگ 3 غربی

تلفن

33240477