هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است

 

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.

در بخشی از این نامه آمده است علیرغم گذشت دودهه از اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴، هیچ کدام از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر دید. در ادامه این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاه‌های فساد زای احصا شده در امر واگذاری‌ها، به بیان راهکارهایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است.‌

متن این نامه را از اینجا قابل ملاحظه است.

مقالات مرتبط: