انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

 انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث

برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، مراحل زیر باید طی شود:

برای تشکیل پرونده و انتقال سهام عدالت متوفیان، می‌توانید به یکی از کارگزاری های بورس واقع در تالار بورس همدان به آدرس همدان خیابان میرزاده عشقی روبروی تالار حافظ، تالار بورس اوراق منطقه همدان مراجعه نمائید.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده قهری :

اصل  کارت ملی و شناسنامه نماینده وراث

اصل گواهی انحصار ورثه

اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت

مطابق تبصره سه ماده دو آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، تقسیم سهام عدالت متوفیانی که تاریخ فوت آن‌ها بعد از 1399/05/01 باشد.

مقالات مرتبط: