ابلاغیه سازمان بورس در خصوص بازگشایی شرکت های سهام عدالت

ابلاغیه سازمان بورس در خصوص بازگشایی شرکت های سهام عدالت

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ابلاغیه ای صادر نمود.

براساس جلسه  شورای عالی بورس و اوراق بهادار، درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به تصویب رسید که بازگشایی نماد معاملاتی کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت پس از ارائه مدل پیشنهادی جهت بازبینی آئین نامه اجرائی آزادسازی سهام عدالت به شورا، تصویب و ابلاغ آن، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پذیرد.

مقالات مرتبط: